गीत

यस पृष्टमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारित बिभिन्‍न गीतहरू सुन्‍न सक्नु हुन्छ । गीत आफ्नै स्युबा समाजमा घटेका घटना, गोठालो जादाँ र ठट्यौली गर्दा गाईने गीतहरू ।