कविता

यस पेजमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत बिभिन्‍न कविताहरू उनीहरुको आफ्नै आवाजमा सुन्‍न सक्नु हुन्छ । महिलाको बारेमा, आफ्नो थलोको बारेमा ।

Thumbnail image