कुराकानी

यस पृष्टमा तपाईले स्युबा भाषामा आधारीत विभिन्‍न मौखिक कुराकानीहरू सुन्‍न सक्नु हुन्छ । स्युबाहरूको इतिहास, आमा र छोरी बिच कुराकानी स्युबा भाषामा उनीहरुको आफ्नै आवाजमा ।

  • कष्टकर जिन्दी (निङ्गमार स्युबा र फुर्बा स्युा, रामेछाप,दुरागाउँ-३)

  • स्युबा इतिहास(पासाङ स्युबा र बिबी स्युबा,दुरागाउँ-९,रामेछाप)

  • आमाको सल्‍लाहा छोरालाई (पार्बती स्युबा र प्रकाश स्युबा, दुरागाउँ-४, रामेछाप)

  • छोरीलाई आमाको सल्‍ला (निमाछेकि र रीता, दुरागाउँ-९, रामेछाप)